گروه مهندسی RS و GIS

محمود شمس

shams@bphoor.com

حوزه فعالیت :

  1. طراحی و پیاده سازی سامانه های اطلاعات مکانی (GIS)
  2. ایجاد و راه اندازی WebGIS
  3. طراحی و پیاده سازی سیستمهای اطلاعات جغرافیایی مبتنی بر موبایل (Mobie GIS) و اندروید
  4. تولید نقشه های ذیربط
  5. آماده سازی، ساماندهی و به روز رسانی نقشه های جغرافیایی
  6. ارائه انواع تحلیلهای GIS و RS
  7. تحقیق و توسعه در خصوص GIS
  8. آموزش GIS و نرم افزارهای مرتبط با آن
  9. برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر ایجاد، توسعه و اجرای طرح‌های سامانه اطلاعات جغرافیایی
  10. پیاده‌سازی سامانه‌های نوین مدیریتی برای بهبود مستمر طرح‌ها و پروژه‌های سامانه اطلاعات جغرافیایی

اعضای گروه