گروه مهندسی کامپیوتر

طاهر محمودپور

Mahmoudpour@bphoor.com

حوزه فعالیت :

امور تخصصی کامپیوتر شرکت بهتاش پردازان هور با هدف کدنویسی و برنامه نویسی در راستای تهیه و ارائه نرم افزار های تخصصی حوزه آب پایه گذاری شده است، در این امور فلوچارت های تهیه شده توسط گروه مهندسی آب با زبان های مختلف برنامه نویسی می شود.  

 

  بر این اساس فعالیتهای این امور به شرح زیر خلاصه می شود:

- برنامه نویسی با کلیه زبان های برنامه نویسی با سیستم عامل های PC و موبایل

- برنامه نویسی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

- برنامه نویسی تحت وب

 


اعضای گروه