اثرات خشکسالی های اخیر بر تولید برق کالیفرنیا

blog post

در شرایط نرمال ، برق مورد نیاز میلیون ها نفر از مصرف کنندگان این ایالت از منابعی چون گاز طبیعی و انرژی برق آبی تولید می شود. خشکسالی چند سال اخیر رودخانه ایالتی منطقه باعث شد که گاز طبیعی نقش چشمگیرتری در تولید برق کالیفرنیا ایفا نماید.

این تغییر ایجاد شده در روند تولید برق منطقه هزینه هنگفتی به دنبال داشته است. به طوری که طی گزارش جدید این موسسه این اضافه هزینه مبلغی معادل 20 میلیارد دلار برآورد شده است، جدا از اینکه دی اکسید کربن مستعد شده حاصل از مصرف  سوخت های فسیلی از نیروگاه کالیفرنیا 10 درصد افزایش یافته است.

خشکسالی کالیفرنیا که در 120 سال گذشته بی سابقه بوده است اثرات چشمگیری بر روند زندگی مصرف کنندگان آب در حوزه های مختلف چون  کشاورزی، صنایع، آب شرب و زیستگاههای طبیعی داشته است. در حقیقت کلیه مصرف کنندگان برق در کالیفرنیا در سالهای اخیر مجبور به استفاده از سوخت گران تر و آلوده تر بوده اند.

علاوه بر این از آنجایی که رودخانه کالیفرنیا جز رودخانه های حفاظت شده به حساب می آید و به دلایلی چون محدودیت های زیست محیطی، اقتصادی و سیاسی افزایش حقابه تخصیصی به بخش تولید برق و نهایتا بالا بردن ظرفیت انرژی برق آبی از آن امکان پذیر نمی باشد.

به طور متوسط ​​سالانه حدود 18 درصد از نیاز برق این ایالت توسط انرژی برق آبی تامین می شده که بررسی ها نشان می دهد در چهار ساله اخیر (از اکتبر سال 2011 تا سپتامبر 2015 ) این مقدار به 10.5 درصد رسیده است و کاهش 7 درصدی را به دنبال داشته است.

کالیفرنیا خشکسالی تولید برق

نظر شما