نحوه خرید

محصولات این سایت از نظر عرضه به کاربران، به سه دسته تقسیم میشوند.

الف ) عرضه رایگان

در این دسته لینک دانلود در بخش تشریح همان محصول ، درا ختیار کاربران قرار میگیرد.

ب) عرضه با هماهنگی

برای تهیه محصولات این دسته باید با شرکت تماس حاصل نمایید

ج)  عرضه پس از خرید اینترنتی

برای تهیه محصولات این نوع عرضه باید گامهای زیر را طی کنید:

1- بر روی لینک روی تصویر نرم افزار مورد نطر، مانند زیر، کلیک نمایید.


با کلیک برروی لینک یاد شده وارد صفحه محصول مورد نظر میشوید. مانند زیر:

2- سپس با کلیک بر روی کلمه "بانک"، وارد صفحه "اطلاعات مورد نیاز خرید" میشوید که در آن اطلاعاتی چون : خریدار، نام کامل،ایمیل و شماره تلفن را باید وارد کنید

3- پس از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز بر روی دکمه "ادامه" کلیک کنید، تا وارد صفحه بررسی نهایی شوید.

در این صفحه شما برای آخرین بار خلاصه ای از محصول انتخابی و اطلاعات ورودی مورد نظر خود را مشاهده خواهید کرد.

4- با زدن دکمه "ادامه" وارد صفحه بانکی میشوید.

5- پس از پرداخت وارد صفحه ای خواهید شد که  در صورت پرداخت صحیح، کد تراکنش و لینک دانلود نرم افزار را در اختیارتان قرار خواهد گرفت