نحوه فعالسازی

توضیحات اولیه

1- برای فعالسازی نیاز به اتصال به اینترنت است

2- هر کد فعالسازی تنها در یک سیستم قابل استفاده است

3- برای فعالسازی به کد سفارشی که هنگام خرید دریافت نموده اید نیاز است

4- در حال حاضر کدهای فعالسازی محدودیت زمانی ندارند

نجوه فعالساز بسیار ساده است و با طی مراحل زیر صورت میگیرد:

1- پس از نصب نرم افزار روی دکمه registration کلیک کنید