پشتیبانی

پشتیبانی

این شرکت علاوه بر ارائه خدمات پشتیبانی فنی از نرم افزارها کلیه نرم افزارهای مربوط به بهره برداری و نگهداری از سدها یا شبکه های آبیاری و زهکشی با توجه به تغییر قوانین مربوط به آب بها، برداشت های غیر مجاز از منابع آبی، نوع تخصیص آب در سالهای خشکسالی ترسالی و ... نسخه های بروز رسانی شده آنها را در اختیار مشتریان خود قرار می دهد.

انواع خدمات پشتیبانی ما

  1. خدمات مشاوره ای متناسب با نوع پروژه
  2. پاسخ گویی به مشکلات و برطرف کردن ابهام های کابران سیستم ها
  3. به روز رسانی نسخه ها و ارائه خدمات آموزشی به کاربران
  4. خدمات مراقبت از پایگاه داده ها مطابق با استانداردهای پدافند غیر عامل