آموزش

  • آموزش

آموزش نقطه آغاز بهره وری از نرم افزار است. کاربران می توانند با توجه به نوع نرم افزار و نیاز خود شیوه آموزش دلخواه شان را از بین یکی از روشهای زیر انتخاب نمایند:

  • آموزش هنگام استقرار

پس از خرید محصولات هور، کارشناسان فنی این گروه، چگونگی کار با هر بخش را به کاربران آموزش می دهند.

  • آموزش الکترونیکی

آموزش الکترونیکی نرم افزارهای هور به طور رایگان در اختیار مشتریان قرار می گیرد و از این طریق آموزش نرم افزار در هر زمان و هر مکان و با کمترین هزینه قابل دسترس می باشد.