معرفی بهتاش پردازان هور

مهندسین مشاور بهتاش پردازان هور در سال 1393 با رویکرد تهیه نرم افزارهای تخصصی رسته مهندسی آب با قابلیت پیاده سازی آنها در سامانه GIS تحت شبکه وب تاسیس گردیده است. خدمات و محصولات این شرکت دامنه وسیعی از بخشهای مختلف مهندسی آب را چون سد و نیروگاه، خطوط انتقال آب، شبکه های آبیاری و زهکشی، GIS و RS و... را در بر می گیرد.

 این محصولات در سطوحی چون طراحی هیدرولیکی سیستمها و سازه ها (کانال، زهکش، بند انحرافی و سایر ابنیه های هیدرولیکی)، مدیریت ساخت (شامل کلیه فرمهای گزارش های کارکرد روزانه عملیات های اجرایی، صورتحساب تحویل ماشین آلات، صورتجلسات تحویل کار و ...)، مدیریت بهره برداری نگهداری و تعمیرات (شامل زیر سیستمهای امور مشترکین، زیر سیستمهای مدیریت با قابلیت تحلیل های عمومی در محیط GIS، زیر سیستمهای بهره برداری با قابلیت پردازش نحوه توزیع و وضعیت مشترکین به تفکیک و یکپارچه و زیر سیستمهای بازرسی، تعمیر و نگهداری) دسته بندی و برنامه نویسی شده اند.